Rhythmus

Sara

Sarah

Mitglied seit 2022.

Nicole

Nicole G.

Mitglied seit 2022.

Jonas

Jonas

Mitglied seit 2022.

Jarno

Jarno

Mitglied seit 2022

Tobias

Tobias

Mitglied seit 2019

Alessia

Alessia

Mitglied seit 2019. Unser Kassier seit 2020.

Melanie

Melanie

Mitglied seit 2018. Unsere musikalische Leiterin seit 2021!

Maik

Maik

Mitglied seit 2017

Simon R.

Simon R.

Mitglied seit 2017.